Nắng đâu nắng mãi thế này,
Nắng suốt cả ngày chẳng thấy bóng râm.
Hỡi người thục nữ tri âm,
Có muốn đứng mát thì cầm lấy ô.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006