Nắng đâu nắng mãi thế này,
Nắng suốt cả ngày chẳng thấy bóng râm.
Hỡi người thục nữ tri âm,
Có muốn đứng mát thì cầm lấy ô.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]