Đèn treo trước gió đèn tắt,
Đèn treo nam, bắc đèn mờ.
Em thương anh phải đợi phải chờ,
Dầu năm ba nơi đi nữa, có trao thơ cũng đừng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001