Anh về em ở lại bơ vơ,
Trong lòng thương nhớ như tơ rối nuồn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001