Hết lời cặn kẽ chí tình,
Nàng ơi trở lại cho anh lên tàu.
Ta đang trò chuyện với nhau,
Trách con gà kia đã giục mau ba tuần.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001