Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 16:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 06/09/2019 20:51

Cho anh một miếng trầu vàng,
Mai sau anh trả lại nàng đôi mâm.


Khảo dị:
Cho anh một miếng trầu vàng,
Mai sau trả lại cho nàng đôi mâm.
Nguồn:
1. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975