Hai ta thề thốt giữa đàng,
Vạch cây khắc chữ hỏi chàng nhớ không?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001