Em ra về rồi, đừng nhắc em liền,
Kẻo em sầu não, em quên việc mần.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001