Mâm thau chùi sáng để dưới ván thấy hình,
Cháo đậu xanh, đường cát trắng, mảng sầu tình quên ăn.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975