Đôi ta đã thốt lời thề,
Con dao lá trúc đã kề tóc mai.
Dặn dò ai chớ quên ai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001