Gặp anh em nở nụ cười,
Vắng anh em lại giọt vơi giọt đầy.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)