- Anh về mai đã lên chưa,
Để em bưng bát cơm trưa em chờ?
- Cơm trưa em cứ ăn đi,
Còn lưa cơm túi em thì chờ anh


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001