Nước trong cá lượn bên bờ,
Hỏi em mấy tuổi mà chưa lấy chồng?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004