Đầu làng có một cơn đa,
Ở giữa cơn cậy, ngã ba cơn dừa.
Dù anh đi sớm về trưa,
Thì anh nghỉ mát bóng dừa nhà em.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001