Ao hồ cá lội trông sao,
Em có chồng anh biết liệu làm sao bây giờ?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001