Ai về nhắn hỏi cô ba,
Năm nay mười tám hay là đôi mươi?
Để ta so thử hai người,
Thử xem có được tốt đôi chăng là?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001