Anh ơi, anh ngồi xuống đây
Anh nhích lại đây, em hỏi câu này:
Non non, nước nước, mây mây
Ai làm nam, bắc, đông, tây lắm đường?
Yêu nhau chẳng lọ bạc vàng
Tình thân nghĩa thiết, xin chàng chớ quên!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001