Trăng rằm đã tỏ lại tròn,
Củ lang đất cát đã ngon lại bùi.
Em gặp anh đây đã khoẻ lại vui,
Tam tứ sầu giải hết, mặt tươi như thường.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009