Em nghe tin anh gióng giả ra về,
Cũng bằng lửa đốt bốn bề lưng em.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001