Đêm nằm gối gấm không êm,
Gối lụa không mềm bằng gối tay em.
Có thương có nhớ không em,
Sao em chẳng lại, để anh mong đêm nhớ ngày.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001