Vách thành cao lắm khó dòm,
Nhớ em, anh khóc đỏ lòm con ngươi.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975