Rủ nhau đánh cá Đồng Lầm,
Cá kia chẳng được âm thầm lòng em.
Rủ nhau đánh cá đồng Trèm,
Cá kia chẳng được lòng em âm thầm.


Đồng Lầm là tên nôm làng Kim Liên, trước còn gọi phường Kim Hoa, thôn Tả Nghiêm, huyện Thọ Xương, Hà Nội, có nghề nhuộm nâu. Cửa ô Kim Kiên còn gọi Ô Đồng Lầm. Đồng Trèm (hay Chèm) thuộc xã Thuỵ Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002