Em nghe tin anh gióng giả ra về,
Tay em khêu cây đèn hạnh, tay em đề câu thơ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001