Đất liên sơn trồng cây đỉnh Ngự
Sóng dội con thuyền tại xứ sông Hương
Anh xa em ra, thiếu chi nơi bài ca tiếng hát, đờn nguyệt cải lương
Nhưng để cho em đây năm canh, giấc mơ hồ điệp, chạnh lá can trường đớn đau


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001