Đầu làng có cái giếng thơi
Người ngoan rửa mặt, người hiền soi gương
Trèo lên trái núi Tam Sơn
Thấy đôi con chim loan phượng tựa nương một mình
Đố ai đúc gạch xây thành
Tích tang tàng tích
Trên trời rục rịch
Nay nắng, mai mưa
Hỡi người đã có ai chưa?
Để cho người ngoan ngồi đấy, tôi liền ngồi đây
Ước gì đôi người ấy lấy đôi tôi này


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001