Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/12/2015 17:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 15/09/2019 13:10

Gặp đây anh nắm cổ tay,
Anh hỏi câu này, nàng nói làm sao:
Cái gì là mận là đào,
Cái gì là ngãi tương giao ở đời?


Khảo dị:
Tình cờ bắt gặp nàng đây,
Hỏi rằng duyên ấy tình nầy
làm sao?
Cái gì là mận, là đào,
Cái gì là ngãi tương giao hỡi nàng?
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975