Giã ơn ai có cây dừa,
Cho tôi nghỉ mát đợi chờ người thương.
Giã ơn cây cửu lý hương,
Hai đứa hai họ, ta thương nhau đời.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001