Thương nàng đi xuống đi lên
Nát bờ cỏ chỉ chưa nên vợ chồng


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009