Áo gài năm nút hở bâu,
Em còn cha mẹ dám đâu tự tình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001