Cây đa cũ, bến đò xưa,
Bộ hành có nghĩa, nắng mưa cũng chờ.


Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 1971