Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2019 22:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 15/09/2019 11:56

Thuyền ngược hay là thuyền xuôi,
Thuyền về Nam Định cho tôi về nhờ.
- Con gái chỉ nói ỡm ờ,
Thuyền anh chật chội, còn nhờ làm sao!
Miệng anh nói, tay anh bẻ lái vào;
- Rửa chân cho sạch bước vào trong khoang.
Thuyền dọc anh trải chiếu ngang,
Anh thì nằm giữa hai nàng nằm bên.


Khảo dị:
Thuyền ngược hay thuyền xuôi,
Thuyền về Nam Định cho tôi ghé nhờ.
- Con gái chỉ nói ỡm !
Thuyền anh chật chội còn nhờ làm sao.
Miệng nói tay anh bẻ lái vào,
Rửa chân cho sạch bước vào trong khoang.
Thuyền dọc anh trải chiếu ngang,
Anh thời nằm giữa hai nàng đôi bên.
Nguồn:
1. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975