Ăn bát cơm trắng nhớ bát cơm lăng,
Đường kia nỗi nọ dặn em khoan lấy chồng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001