Gặp lúc trăng thanh gió mát,
Mái chèo lúc nhặt lúc khoan.
Ai xui cho anh gặp mặt nàng,
Thương ai nên mới lòng vàng héo don.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001