Em thương anh chẳng dám nói ra,
Mỗi chiều mỗi dạo đi qua khóc thầm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001