Bươm bướm mà đậu cành hồng,
Đã yêu con chị còn bồng con em.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)