Cô kia tóc bỏ đuôi gà,
Đến đây anh hỏi một vài ba câu.
Tóc cô chính tóc ở đâu,
Hay là tóc mượn ở đâu chắp vào?


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006