Gặp đây anh nói anh thương,
Đến khi vắng mặt vấn vương nơi nào?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001