Em thương anh như nước đầy ăm ắp,
Vắng anh một bữa, lòng em đã ruột nát gan bầm.
Vì ai thương trộm nhớ thầm,
Cũng vì anh nên em mới tuôn dầm hột châu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001