Anh đi ra cay đắng như gừng
Đường xa xôi ngàn dặm, khuyên em đừng nhớ thương


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001