Dưới mặt nước chói loà yếm đỏ,
Trên bầu trời rạng tỏ mây xanh.
Từ ngày chia rẽ em, anh,
Nước trời còn đó, ai đành phụ nhau!


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009