04/07/2020 09:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dưới mặt nước chói loà yếm đỏ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 22:24

 

Dưới mặt nước chói loà yếm đỏ,
Trên bầu trời rạng tỏ mây xanh.
Từ ngày chia rẽ em, anh,
Nước trời còn đó, ai đành phụ nhau!
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Dưới mặt nước chói loà yếm đỏ