Hai má nàng trắng phau phau,
Răng đen nhưng nhức như màu hạt dưa.
Hỏi nàng đã có chồng chưa?
Hay nàng chưa có thì vừa đôi ta.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001