Hôm ba mươi là ngày tháng chạp,
Hôm mồng một là ngày tháng giêng.
Anh với em ngồi với nhau, thề thốt tại bến Trường Tiền,
Đã sa lời ăn tiếng nói, em cứ nhớ mãi lời nguyền của anh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001