Căn duyên gặp gỡ giữa trời,
Ông tơ dìu dắt, ông trời khiến nên.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975