Em là con gái Đường Trong,
Em đi thuyền dưới, mất lòng thuyền trên.
Ba năm ăn ở thuyền trên,
Bởi anh hàng muối cho nên mặn mà.
Xuống thuyền dịp bảy, dịp ba,
Trách anh hàng trứng ở ra đôi lòng.
Con sông Thương nước chảy đôi dòng,
Đèn khêu đôi ngọn, anh trông ngọn nào?
Muốn tắm mát thì lên ngọn con sông Đào,
Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh.
Đôi tay vít cả đôi cành,
Quả chín thì hái, quả xanh thì đừng.
Ba bốn năm nay ăn ở trên rừng,
Chim kêu, vượn hú, nửa mừng, nửa lo.
Trót sa chân lỡ bước xuống đò,
Gieo mình xuống sập những lo cùng phiền.
Chợ tỉnh Đông một tháng sáu phiên,
Gặp cô hàng xén kết nhân duyên vừa rồi.
Cái gánh hàng đây, những quế cùng hồi,
Có mẹt bồ kết, có nồi phèn chua.
Bó hương thơm xếp để bên bồ,
Trần bì, cam thảo, sài hồ, hoàng liên.
Hàng em đáng giá bao nhiêu tiền?
Để ta xếp vốn, ta liền buôn chung.
Buôn chung, ta lại bán chung,
Được bao nhiêu lãi ta cùng chia nhau.


Khảo dị:
Em là con gái đồng trong
Em đi thuyền dưới, mất lòng thuyền trên
Ba năm ăn ở thuyền trên
Bởi anh hàng muối cho nên mặn mà
Xuống thuyền dịp bảy, dịp ba
Trách anh hàng trứng ở ra đôi lòng
Con sông kia nước chảy đôi dòng
Đèn chong đôi ngọn, anh trông ngọn nào?
Muốn tắm mát, lên ngọn cái con sông Đào
Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh
Đôi tay vít cả đôi cành
Quả chín thì hái quả xanh thì đừng
Ba bốn năm nay, ăn ở trên rừng
Chim kêu, vượn hót, nửa mừng nửa lo
Sa chân lỡ bước xuống đò
Gieo mình xuống sạp, nửa lo nửa buồn
Chợ hàng Dầu một tháng sáu phiên
Có cô hàng xén kết duyên vừa rồi
Hàng cô những quế cùng hồi
Những hương cùng lược, có nồi phèn chua
Bó nhang thơm, cô xếp để trong bồ
Ai muốn tắm mát lên ngọn sông Đào
Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh
Hai tay em vít hai cành
Quả chín thì lấy quả xanh thì đừng
Ba bốn năm nay ăn ở trong rừng
Chim kêu vượn hót nửa mừng nửa lo
Em trót sa chân lỡ bước xuống đò
Gieo mình xuống sạp những lo cùng phiền
Chợ Dầu một tháng sáu phiên
Gặp cô hàng xén kết nhân duyên vừa rồi
Gánh hàng của cô những quế cùng hồi
Những hương cùng phấn, có nồi phèn chua
Bó hương thơm xếp ở trong bồ
Có mẹt bồ kết có bồ hoàng liên
Gánh hàng của cô đáng giá bao nhiêu tiền
Để anh cất vốn ta liền buôn chung
Buôn chung ta lại bán chung
Được bao nhiêu vốn lãi ta cùng chia đôi
Sông kia nước chảy đôi dòng
Đèn khêu đôi ngọn, anh trông ngọn nào?
Muốn tắm mát lên ngọn sông Đào
Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh
Đôi tay vin cả đôi cành
Quả chín thì hái, quả xanh thì đừng
Ba bốn năm nay anh ăn ở trên rừng
Chim kêu vượn hót, anh nửa mừng nửa lo
Sa chân lỡ bước xuống đò
Gieo mình xuống sập còn lo nỗi gì?
Gặp nhau thiên tải nhất thì.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
3. Dương Quảng Hàm, Việt Nam văn học sử yếu, Trung tâm học liệu - Bộ Giáo dục, Sài Gòn, 1968