Đêm nằm luỵ đổ chứa chan,
Nhớ ai em phải băng ngàn tìm đi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001