Ba cô cùng ở một nhà,
Cùng đội nón thắm, cùng ra thăm đồng.
Ai làm cái nón quai thao,
Để cho anh thấy cô nào cũng xinh.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006