Tôi xa anh một ngày không ốm cũng đau,
Mặt nhìn trăng trăng lặn, tay đếm sao sao tàn.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)