29/09/2020 19:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tôi xa anh một ngày không ốm cũng đau

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:50

 

Tôi xa anh một ngày không ốm cũng đau,
Mặt nhìn trăng trăng lặn, tay đếm sao sao tàn.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tôi xa anh một ngày không ốm cũng đau