Anh quen mà em nỏ quen nhà,
Anh đứng ngoài ngõ, hỏi gà bán không?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001