Yên Thái có giếng trong xanh,
Có đôi cá sấu ngồi canh đầu làng.
Ai qua nhắn nhủ cô nàng,
Yêu nhau xin chớ phũ phàng đổi thay.


Yên Thái là phường làm giấy thuộc Kẻ Bưởi, xưa thuộc tổng Trung, huyện Vĩnh Thuận, có rừng bàng đẹp, nay thuộc phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004